1. Atlantium - Water

ATLANTIUM (HOD)

Atlantium : กระบวนการฆ่าเชื้อในน้ำด้วยเทคโนโลยี Hydro-Optic (HOD) ของ Atlantium เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งระบบ HOD ของ Atlantiumเป็นการนำเทคโนโลยี Fiber Optic ขั้นสูงมาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดข้อเสียส่วนใหญ่ของกระบวนการฆ่าเชื้อแบบเก่าให้หมดไป การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพิ่มความไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

Atlantium-Logo page

AQUA LIFE

Aqua Life: โมดูลการกรองน้ำซึ่งเป็นระบบการกรองน้ำทะเลที่มีขนาดกะทัดรัดที่กำหนดค่าไว้ในเครื่อง ไฮดรอลิกเพียงชุดเดียว เราได้พัฒนาโมดูลต่างๆ ที่เลือกสรรไว้สำหรับลูกค้าของเราด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีคุณภาพสูงสุด

Aqua-Life--Logo page

2. Aqua Life - Water
4. Fluence - Water

Fluence

Fluence เป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอนวัตกรรมด้านการนำน้ำเสียมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับธุรกิจและชุมชนทั่วโลกfluence-Logo page

Amiad Filtration Systems:

Amiad Filtration Systems : Amiad ช่วยเกษตรกรในการตอบสนองความต้องการด้านน้ำสะอาด โดยการพัฒนาเครื่องกรองทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพล้ำยุค ทั้งเครื่องกรองอัตโนมัติ เครื่องกรองกึ่งอัตโนมัติและเครื่องกรองธรรมดา เพื่อใช้ในระบบชลประทาน บริษัท เอ.ที.ซี.ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Amiad ในตลาดชลประทานของไทย

Amiad-Logo page

6. Amiad - Water

Genap

Genap : เป็นเวลากว่า 65 ปีที่ Genap มีความชำนาญด้านแผ่นสังเคราะห์เพื่อใช้สำหรับพืชสวน ภาคการเกษตรและสำหรับงานฐานราก อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการกักเก็บน้ำดื่ม เราจัดการแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ของเราเองที่โรงงานในเมือง ‘s-Heerenberg ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับงานติดตั้งเรามีทีมงานของเราเองเพื่อติดตั้งทั่วโลก

Genap-Logo page

BERMAD

Bermad : เป็นเวลา 50 ปีมาแล้วที่ BERMAD ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกและผู้จัดหาชั้นนำของโลกในด้านวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิกคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคโนโลยีการควบคุมการไหลขั้นสูง Bermad ให้การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการพิสูจน์ในทุกระดับของการชลประทาน, งานน้ำ และงานอุตสาหกรรมการป้องกันอัคคีภัย

Bermad-Logo page

NUF

NUFiltration เป็นบริษัทที่ขยายไปทั่วโลก เพื่อนำเสนอนวัตกรรมรุ่นใหม่ ด้วยแก่นหลัก คือ

เพื่อกระจายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีNUF®ในด้านการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ได้แก่เครื่องกรองแบบ Ultra Filtration

NUF-Logo page